DONE8959
Motivatie in beweging
Stimuleren van vrijetijdseconomie
Vergroting van beleving

Samen sta je sterker. 

De kern van onze diensten. 

CentrΦide  is een regisseur, een motivator, een verbinder en uiterst multidisciplinair inzetbaar. Daarom is CentrΦide een Werknemerscoöperatie, waarin zelfstandige werknemers hun krachten bundelen vanwege hun passie voor routenetwerken. 

Elke schakel binnen de coöperatie is belangrijk en de onderlinge schakels zijn sterk, de druk wordt gespreid en krachten worden coöperatief gebundeld.

Daarnaast stimuleert CentrΦide  gebruik te maken van het participatiemodel: organisaties (denk hierbij bijvoorbeeld aan dorps- en buurtschapsraden, wielerverenigingen en natuurorganisaties) helpen mee met bouwen en schouwen. De kracht die hieruit voortkomt, zal de regio duidelijk onderscheiden van andere regio’s in Nederland.

CentrΦide heeft als doel om de ultieme beleving naar boven te halen, de vrijetijdseconomie te stimuleren, mensen terug te laten komen en ze bovenal fitter en gezonder te laten worden.

Routenetwerken met een visie:
het 'belevenisnetwerk'!

CentrΦide laat elk traject, elk knooppunt, elke plek van informatie, ieder dorp en iedere stad een plek zijn voor het ervaren van buitengewone belevenissen. Dit stimuleren wij door het doorvoeren van de filosofie van het ‘belevenisnetwerk’.

Bij deze belevenisnetwerken handelt CentrΦide volgens drie gestelde hoofddoelen:

  1. Gezondheid– motivatie in beweging
  2. Gevoel – vergroten van beleving;
  3. Geld– stimuleren van de vrijetijdseconomie;

Deze drie hoofddoelen (3xG) worden continue toegepast op de vraag naar doorontwikkeling, integratie van nieuwe (externe) projecten en het beheren en beheersen van de bestaande routenetwerken.Onze Diensten

1.    Advies en intensieve samenwerking in overheidsbeleid en -projecten

2.    Regisserende en ondersteunende rol in participatietrajecten 

3.    Samenwerking met overheden, organisaties en ondernemers

4.    Ontwikkelen en beheren van ontvangstlocaties en informatiepunten 

5.    Afsluiten en onderhouden contracten en bruikleengevers 

6.     In- en output van multifunctionele routeportal, routeplanner en kaartmaterialen 

7.    Profilerende taak overheden, organisaties en belangengroepen

Participatie en samenwerking vinden wij belangrijk.
Alleen op deze manier kan er een gezamenlijk succes ontstaan.

Benieuwd naar de succesverhalen?

Laatste updates